Aeróbna sála

Aeróbna sála ma rozlohu cca 100m2, spolu so zrkadlovou stenou, profesionálnym ozvučením a plávajucou podlahou vytvárajú ideálny priestor, pre vaše športové aktivity

V sále sa pravidelne cvičí podľa rozvrhu


Rozvrh cvičebných hodín - aeróbna sála

CROSSFIT - štvrtok a nedeľa o 19:00